وظایف میلگرد دیتیل و نقشه های قرار دادن جزئیات میلگرد

در رشد سریع صنعت ساخت و ساز فولاد، برای هر پیمانکار ساختمانی یا مهندس سازه ضروری است که عملکرد اصلی نقشه های میلگرد گذاری، وظایف یک دیتیل میلگرد، روش تولید نقشه های قرارگیری و مسئولیت سازنده فولاد را بداند.

کتابچه راهنمای ASCE (انجمن مهندسین عمران آمریکا) در مورد دستورالعمل های ساخت و ساز فولادی به وضوح تفاوت بین دو نوع نقشه جزئیات میلگرد – قرار دادن نقشه ها برای فولاد تقویت کننده بتن و نقشه های فروشگاهی برای اعضای سازه را توضیح داده است. اگرچه بسیاری از مهندسان/سازندگان هنوز فکر می کنند که نقشه های کارخانه فولاد سازه و نقشه های فولادی تقویت کننده از نظر ماهیت، هدف و دامنه یکسان هستند، که از بسیاری جهات عملی درست نیست!

بخوانید
بایدهای طراحی و اجرای ساختمان اداری برای کارفرمایان

یک خرده فروش میلگرد معمولاً پیمانکار فرعی سازنده فولاد است. دیتایلر داده های طراحی نشان داده شده در نقشه های طراحی و مشخصات پروژه را بررسی می کند تا تمام اعضای فولادی تقویت کننده مورد نیاز برای یک بخش خاص از سازه را به تفصیل یا ثبت کند. سپس این قطعات میلگرد خاص ثبت می شوند یا با طرح روی نقشه های قرار دادن جزئیات نشان داده می شوند.

معمولاً برای میلگردها، آئین نامه ساختمانی ACI (موسسه بتن آمریکا) به نقشه های طراحی نیاز دارد که مکان و اندازه تمام اجزای سازه و آرماتورها، محل و نوع اتصالات جوشی، طول لنگر و اتصالات مکانیکی آرماتورها را نشان دهد.

بخوانید
برنامه ها و نرم افزارهای رایگان برای افراد غیر انتفاعی

معمولاً اطلاعات طراحی با توجه به ابعاد ساختاری، مقدار میلگردهای تقویت کننده و اندازه میله ها مشخص خواهد بود. این داده های معمولی به اندازه کافی مشخص نیستند که بتوان میله های تقویت کننده را مستقیماً از نقشه های طراحی برش داد، ساخت، ارسال کرد و نصب کرد. از این رو، نیاز به ارائه جزئیات/قرار دادن نقشه ها باید ارائه شود. دیتیل‌ساز باید مهارت‌های ریاضی و بصری خوبی با دانش اضافی در مورد طراحی یا سیستم‌های پیش‌نویس CAD داشته باشد تا نقشه‌های دقیق را برای ساخت مقرون‌به‌صرفه ارائه دهد.Source by Mike H Thomas

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.